Showing: 1 - 10 of 62 RESULTS
Rakennetun kulttuuriympäristön ajallinen kerroksellisuus 1/2024

Kabin vuoden 2024 ensimmäinen numero on täällä!

Pääkirjoitus Rakennetun kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojeleminen on tärkeää paitsi esteettisten ja historiallisten arvojen vuoksi myös yhteisöjen identiteettien osana ja perinteen säilymisen vuoksi.  Sitä voisi ajatella ikään kuin elävänä aikakapselina, joka kertoo tarinaa ihmisten elämäntavoista ja kulttuurista. Korostan sanaa elävä, koska …

Rakennetun kulttuuriympäristön ajallinen kerroksellisuus 1/2024

Tuolileikki – rakennussuojelua kahden lahtelaisen esimerkin valossa

Riitta Niskanen Suomalainen rakennussuojelu perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin ja sen säädöksiin asemakaavoituksesta. Tämä järjestelmä ei kuitenkaan turvaa sisätiloja, vaan niitä varten on laki rakennusperinnön suojelemisesta. Sen tulkintoja olisi linjattava ja jämäköitettävä.Eliel Saarisen suunnittelema Lahden kaupungintalo on oivallinen esimerkki 1900-luvun alun …

2/2007 2007 Kuriositeettikabi.net arkisto

Pääkirjoitus: Esinekokoelmat tulevan museotyön näkökulmasta

Timo Muhonen Esineet ovat museoiden materiaalinen perusta, mutta myös yksi niiden suurimmistapäänvaivoista. Keräämisen, säilyttämisen ja poiston periaatteet ovat kokoelmapolitiikankeskeisiä tekijöitä ja samalla eri näkökulmista tulevien vaatimusten ristitulessa; mitenkerätä samalla edustavasti ja kattavasti taloudellisten ja fyysisten mahdollisuuksienpuitteissa? Museoiden kokoelmat ovat usein …

2/2007 2007 Kuriositeettikabi.net arkisto

Museokokoelmat ja historiallisen ajan arkeologianesinebiografinen tutkimusprosessi – metodologisia jabyrokraattisia havaintoja

Visa Immonen Kansatieteilijä Ilmar Talve hahmottelee vuonna 1979 julkaistussa artikkelissaanmuseoesineisiin liittyvän tiedon tuottamisprosessia. Hänen lähtökohtanaan on Pertti J.Pellon ja Gretel H. Pellon näkemys antropologisen tutkimuksen kulusta. Senmukaisesti Talve katsoo esineiden museossa olevan ”reaalisen maailmanjäsentelemätön todellisuus”, josta erinäisten vaiheiden jälkeen päädytään …

2/2007 2007 Kuriositeettikabi.net arkisto

Kirjeenvaihtajalta: 6 päivää Tiibetissä

Anniina Lehtokari, Tiibet Myyttinen Tiibet ottaa vastaan turisteja ympäri maailmaa kiihtyvällä vauhdilla. Pelkästäänedellisvuonna Tiibetiin saapui melkein 2 miljoonaa vierailijaa. Qinghai–Lhasa välilleavattu moderni junayhteys kesällä 2006 kiihdyttää entisestään Tiibetiin suuntautuvaamatkustelua. Silti Tiibet on säilynyt kohteena, jonne toistaiseksi vain harvoilla eikiinalaisillaon mahdollisuus …