Showing: 1 - 7 of 7 RESULTS
Rakennetun kulttuuriympäristön ajallinen kerroksellisuus 1/2024

Kabin vuoden 2024 ensimmäinen numero on täällä!

Pääkirjoitus Rakennetun kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojeleminen on tärkeää paitsi esteettisten ja historiallisten arvojen vuoksi myös yhteisöjen identiteettien osana ja perinteen säilymisen vuoksi.  Sitä voisi ajatella ikään kuin elävänä aikakapselina, joka kertoo tarinaa ihmisten elämäntavoista ja kulttuurista. Korostan sanaa elävä, koska …

Rakennetun kulttuuriympäristön ajallinen kerroksellisuus 1/2024

Tuolileikki – rakennussuojelua kahden lahtelaisen esimerkin valossa

Riitta Niskanen Suomalainen rakennussuojelu perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin ja sen säädöksiin asemakaavoituksesta. Tämä järjestelmä ei kuitenkaan turvaa sisätiloja, vaan niitä varten on laki rakennusperinnön suojelemisesta. Sen tulkintoja olisi linjattava ja jämäköitettävä.Eliel Saarisen suunnittelema Lahden kaupungintalo on oivallinen esimerkki 1900-luvun alun …