Showing: 1 - 10 of 10 RESULTS
1/2006 Kuriositeettikabi.net arkisto

Pääkirjoitus: Elämä on kuolemaa mielenkiintoisempaa

Ihmismieltä kiehtovat oudot, ennennäkemättömät ja harvinaiset asiat. Eksoottisten artefaktien, epätavallisen taidokkaiden taide-esineiden tai enigmaattisten luonnontieteellisten näytteiden esittely ei ole nykymuseossa itsetarkoitus, mutta kuriositeeteilla voidaan edelleen ajatella olevan paikkansa näyttelyissä; ei tosin aikaisemmasta funktiosta poiketen esimerkiksi maailmanjärjestyksen selittäjinä, vaan enemmänkin kiinnostuksen …

1/2006 Kuriositeettikabi.net arkisto

Uusi museolaki ja alalle työllistyminen – opiskelijan näkökulma

Anna Meronen Vuoden 2006 alusta astui voimaan muutoksia Museolakiin. Niiden tarkoituksena on tuoda museoiden tehtäviä koskevat säännökset ajan tasalle sekä antaa museoiden kehittämistä ohjaavat suuntaviivat. Lisäksi laki täsmentää valtionosuuden saamisen edellytyksiä. Opiskelijaa kiinnostaa se, miten muutokset mahdollisesti vaikuttavat työnsaantiin tai …

1/2006 Kuriositeettikabi.net arkisto

Museo tutkijan työvälineenä – kokemuksia työskentelystä museoissa eri puolilla Eurooppaa

Hannele Klemettilä Viime vuosina päätehtävänäni on ollut tutkia pyövelin representaatioihin kuuluneita merkkejä (signs) myöhäiskeskiajan kulttuurin tuotteissa ja selvitellä tätä kautta menneisyyden ihmisten tapoja nähdä ja hahmottaa maailmaansa. Koska tutkimukseni ovat liittyneet keskiaikaisen rikosoikeuden aihepiiriin, ovat museot olleet minulle arkistojen ja …

1/2006 Kuriositeettikabi.net arkisto

Elämys tulee – onko museo valmis? Pohdintoja museon ja elämyksen naimakaupasta

Annika Utriainen Viimeisten vuosikymmenten aikana museot ovat joutuneet miettimään uudelleen suhdettaan kävijöihinsä. Syytökset museoiden eristäytyneisyydestä ja vaikeudesta ovat johtaneet haluun elävöittää museoiden toimintaa monin eri tavoin. Elämyksiä tulvivassa yhteiskunnassa tämä ei kuitenkaan ole ihan yksinkertaista – museolle elämys on kirosana, …

1/2006 Kuriositeettikabi.net arkisto

Työssä museossa eli kuinka opin käyttämään vasaraa ja sahaa

Maria Kauppinen Työskentelin vuoden verran EU-kehittämishankkeen vetäjänä pienessä Kurkijokimuseossa Loimaalla. Päädyin työhön museologian harjoitteluni kautta. Olin keväällä 2004 harjoittelussa Turun maakuntamuseolla ja kesätöitä kysellessäni sain tietää paikasta. Hakemukseni hyväksyttiin ja aloitin työt kesällä 2004. Kurkijoelta nykypäivään -hanke oli ollut käynnissä …

1/2006 Kuriositeettikabi.net arkisto

Kirja-arvostelu

Anna Meronen Heinonen, Jouko & Lahti, Markku (2001). Museologian perusteet. 3. uudistettu painos. Suomen museoliiton julkaisuja 49. Ulkoasultaan tylsä, mutta muuten mukavaHeinosen ja Lahden teos Museologian perusteet on oppikirja, jonka varsin kunnianhimoisena pyrkimyksenä on antaa ”perustiedot museotyöstä ja sen tavoitteista …