Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
1/2006 Kuriositeettikabi.net arkisto

Elämys tulee – onko museo valmis? Pohdintoja museon ja elämyksen naimakaupasta

Annika Utriainen Viimeisten vuosikymmenten aikana museot ovat joutuneet miettimään uudelleen suhdettaan kävijöihinsä. Syytökset museoiden eristäytyneisyydestä ja vaikeudesta ovat johtaneet haluun elävöittää museoiden toimintaa monin eri tavoin. Elämyksiä tulvivassa yhteiskunnassa tämä ei kuitenkaan ole ihan yksinkertaista – museolle elämys on kirosana, …