Showing: 1 - 6 of 6 RESULTS
2/2007 2007 Kuriositeettikabi.net arkisto

Museokokoelmat ja historiallisen ajan arkeologianesinebiografinen tutkimusprosessi – metodologisia jabyrokraattisia havaintoja

Visa Immonen Kansatieteilijä Ilmar Talve hahmottelee vuonna 1979 julkaistussa artikkelissaanmuseoesineisiin liittyvän tiedon tuottamisprosessia. Hänen lähtökohtanaan on Pertti J.Pellon ja Gretel H. Pellon näkemys antropologisen tutkimuksen kulusta. Senmukaisesti Talve katsoo esineiden museossa olevan ”reaalisen maailmanjäsentelemätön todellisuus”, josta erinäisten vaiheiden jälkeen päädytään …

1/2007 2007 Kuriositeettikabi.net arkisto

Merkillinen luistin Posiolta – lajinsa ainoita vai esimerkki vanhasta unohdetusta esineryhmästä?

Timo Muhonen Posiolta löytyi vuonna 1933 mäntypuinen luistin suota raivattaessa. Suolöytö ei sinänsä ole suomalaisittain merkillinen asia, sillä soistamme on kaivettu aina kivikaudelta historialliseen aikaan asti ajoittuvia suksia, reenjalaksia ja ahkioiden emäpuita, jotka kaikki kertovat talvisesta liikkumisesta maassamme. Mikä tekee …

2006 3/2006 Kuriositeettikabi.net arkisto

Kolme ajallista näkökulmaa ukonvaajoihin. Kivikauden kiviesineet myöhempien aikojen kuriositeetteina

Timo Muhonen ”Yhä puhutaan myös ukonvaajasta, mustasta kovasta kivikiilasta, jonka uskotaan löytyvän siitä paikasta, minne salama on iskenyt.” Näin kirjoitti Kristfrid Ganander suomalaisten Ukko-jumalasta vuonna 1789 Mythologia Fennicassaan. Kivikaudella valmistetuista kiviesineistä eli kansanomaisesti ukonvaajoista, joiden kansan mielessä saama alkuperä ja …