Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Moniäänisyys 1/2022

Valokuvista ja valokuva-arkistoista esineellisyyden ja materiaalisuuden näkökulmista

Jane Vuorinen Artikkelikokoelma Photo-Objects: On the Materiality of Photographs and Photo Archives[i] koostuu monialaisesta joukosta aiheita, jotka niveltyvät valokuvien materiaalisuuteen ja esineellisyyteen, arkistoihin sekä näiden ympärille keskittyvään toimintaan. Alkunsa kokoelma on saanut Photo Objects -konferenssista,[ii] jossa nämä usein helposti marginaaliin jäävät aiheet oli koottu yhteen, …