Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
1/2006 Kuriositeettikabi.net arkisto

Uusi museolaki ja alalle työllistyminen – opiskelijan näkökulma

Anna Meronen Vuoden 2006 alusta astui voimaan muutoksia Museolakiin. Niiden tarkoituksena on tuoda museoiden tehtäviä koskevat säännökset ajan tasalle sekä antaa museoiden kehittämistä ohjaavat suuntaviivat. Lisäksi laki täsmentää valtionosuuden saamisen edellytyksiä. Opiskelijaa kiinnostaa se, miten muutokset mahdollisesti vaikuttavat työnsaantiin tai …