Anna Meronen

Vuoden 2006 alusta astui voimaan muutoksia Museolakiin. Niiden tarkoituksena on tuoda museoiden tehtäviä koskevat säännökset ajan tasalle sekä antaa museoiden kehittämistä ohjaavat suuntaviivat. Lisäksi laki täsmentää valtionosuuden saamisen edellytyksiä. Opiskelijaa kiinnostaa se, miten muutokset mahdollisesti vaikuttavat työnsaantiin tai museologian opiskeluun.


Uuden lain mukaan valtionosuuden saamisen edellytyksenä on, että museolla on riittävä määrä museoalan koulutuksen saanutta henkilöstöä. Sitä ei tarkemmin määritellä, mikä on henkilöstön vähimmäismäärä tai mitkä ovat kelpoisuusvaatimukset. Niistä on tarkoitus säätää tarkemmin asetuksella. Tavoitteena on, että henkilöstö olisi asiantuntevaa ja museotoimintaan perehtynyttä ja sitä olisi museon toiminnan laajuuden edellyttämä määrä.


Hyötyä museologian opiskelusta?
Uuden museoasetuksen sisällöstä ei vielä löytynyt tietoa, mutta kelpoisuusvaatimuksia tullaan soveltamaan henkilöihin, jotka otetaan museoiden palvelukseen lain tultua voimaan. Eli se tulee koskemaan kaikkia nyt opiskelevia. Uudistusten tarkoituksena on kohottaa museotyön laatua esimerkiksi korostamalla museoammatillisen koulutuksen merkitystä. Valmisteluvaiheessa on ollut puhetta, että jatkossa museoon palkattavilla tulisi olla vähintään museologian perusopinnot.

Jos esimerkiksi museologian perusopinnot tulevat olemaan vaatimuksena, olisi se hyödyksi alan opiskelijoille sekä tunnustus siitä, että museologian opinnot antavat todellisia valmiuksia museotyöhön. Valmiuksia, joita muista oppiaineista ei saa. Välttämättä se ei kuitenkaan olisi mikään erityinen valttikortti työtä hakiessa, sillä Museoalan ammattiliiton toiminnanjohtajan Ulla Mätön mukaan jo nykyään lähes kaikilla alalle valmistuvilla on museologian sivuaineopinnot.


He, jotka ovat asetuksen tullessa voimaan palveluksessa museossa joka on valtionosuuden piirissä, säilyttävät kelpoisuutensa. Vaikka he eivät täyttäisikään uusia kelpoisuusvaatimuksia. Yliopistoille ei siis pitäisi tulla paineita nykyisen henkilöstön täydennyskoulutuksesta, jos museologia on kelpoisuusvaatimuksissa mukana.

Työllistyminen tulevaisuudessa
Ulla Mätön mukaan tilanne museoalalle työllistymisen osalta on parantunut 1990-luvulta. Työttömyysprosentti on tällä hetkellä 9 prosenttia. Tällä hetkellä näyttää siltä, että suurten ikäluokkien jääminen eläkkeelle ei juurikaan vaikuttaisi. Paikkoja ei siis tulisi vapautumaan mitenkään erityisen paljon.


Vaikka kelpoisuusvaatimuksia tuleekin ja eri tahot mainostavat suurten ikäluokkien eläkkeelle jäämistä suurena mahdollisuutena nykynuorisolle, ei museoalaa opiskelevan –tai opiskelua suunnittelevan- kannata pidättää hengitystään. Työllistyminen ei mitä ilmeisemmin tule helpottumaan mitenkään olennaisesti. Käytännön museotyössä museologian opiskelusta ja siihenkuuluvasta museoharjoittelusta on taatusti hyötyä. Viimeistään harjoittelupaikassa opiskelija pääsee kokemaan ja näkemään museotyötä käytännössä ja voi kokeilla, onko mielestään oikealla alalla.