1/2007 2007 Kuriositeettikabi.net arkisto

Merkillinen luistin Posiolta – lajinsa ainoita vai esimerkki vanhasta unohdetusta esineryhmästä?

Timo Muhonen Posiolta löytyi vuonna 1933 mäntypuinen luistin suota raivattaessa. Suolöytö ei sinänsä ole suomalaisittain merkillinen asia, sillä soistamme on kaivettu aina kivikaudelta historialliseen aikaan asti ajoittuvia suksia, reenjalaksia ja ahkioiden emäpuita, jotka kaikki kertovat talvisesta liikkumisesta maassamme. Mikä tekee …

2006 3/2006 Kuriositeettikabi.net arkisto

Avoimempaa arkeologiaa – Varhainen Turku -projekti ja PR-arkeologia

Timo Muhonen Turun keskustassa, aivan Tuomiokirkon vieressä, kaivettiin myös tänä vuonna. Kyseessä on Varhainen Turku -tutkimushanke, jonka puitteissa selvitetään Turun kaupungin ikää, syntyhistoriaa ja varhaisimpia vaiheita. Monivuotisen projektin palveluksessa oli jo kesällä 2005 varta vasten PR-asioita hoitamaan palkattu arkeologi, ja …

2006 3/2006 Kuriositeettikabi.net arkisto

Museokävijän mietteitä: Turun Sibelius-museo kiinalaisesta näkökulmasta

Miia Huttu Säveltäjä Jean Sibeliuksen nimi houkuttelee Åbo Akademi -säätiön ylläpitämään Sibelius-museoon Turun Piispankadulle kesäisin huomattavasti enemmän ulkomaisia kuin suomalaisia kävijöitä. Tästä syystä tämänkertainen museokävijämmekään ei ole syntyperäinen suomalainen, vaan Turussa kansainvälistä kauppaa opiskeleva kiinalaissyntyinen Wenying Li. Mitä toisesta kulttuurista …

2006 3/2006 Kuriositeettikabi.net arkisto

Kolikoita, mitaleja ja kunniamerkkejä – numismaattiset esineet museoissa

Petteri Järvi Käsitteenä termi numismatiikka lienee tuttu kaikille museoalan ihmisille ja alaa opiskeleville. Mitä numismatiikka varsinaisesti pitää sisällään ja mikä on sen suhde museomaailmaan lieneekin jo hankalampi kysymyspari. Asiaa kannattaa kuitenkin pohtia, sillä miltei kaikissa museoissa on esillä numismatiikan piiriin …