Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS
2/2007 2007 Kuriositeettikabi.net arkisto

Pääkirjoitus: Esinekokoelmat tulevan museotyön näkökulmasta

Timo Muhonen Esineet ovat museoiden materiaalinen perusta, mutta myös yksi niiden suurimmistapäänvaivoista. Keräämisen, säilyttämisen ja poiston periaatteet ovat kokoelmapolitiikankeskeisiä tekijöitä ja samalla eri näkökulmista tulevien vaatimusten ristitulessa; mitenkerätä samalla edustavasti ja kattavasti taloudellisten ja fyysisten mahdollisuuksienpuitteissa? Museoiden kokoelmat ovat usein …

2/2007 2007 Kuriositeettikabi.net arkisto

Museokokoelmat ja historiallisen ajan arkeologianesinebiografinen tutkimusprosessi – metodologisia jabyrokraattisia havaintoja

Visa Immonen Kansatieteilijä Ilmar Talve hahmottelee vuonna 1979 julkaistussa artikkelissaanmuseoesineisiin liittyvän tiedon tuottamisprosessia. Hänen lähtökohtanaan on Pertti J.Pellon ja Gretel H. Pellon näkemys antropologisen tutkimuksen kulusta. Senmukaisesti Talve katsoo esineiden museossa olevan ”reaalisen maailmanjäsentelemätön todellisuus”, josta erinäisten vaiheiden jälkeen päädytään …

1/2007 2007 Kuriositeettikabi.net arkisto

Merkillinen luistin Posiolta – lajinsa ainoita vai esimerkki vanhasta unohdetusta esineryhmästä?

Timo Muhonen Posiolta löytyi vuonna 1933 mäntypuinen luistin suota raivattaessa. Suolöytö ei sinänsä ole suomalaisittain merkillinen asia, sillä soistamme on kaivettu aina kivikaudelta historialliseen aikaan asti ajoittuvia suksia, reenjalaksia ja ahkioiden emäpuita, jotka kaikki kertovat talvisesta liikkumisesta maassamme. Mikä tekee …